PRIVACY STATEMENTColibri is gevestigd aan Oude Braak 16a, 1012 PS te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

https://www.colibri.nl

Oude Braak 16 a

Amsterdam +31(0)6-33677773


Constant Brinkman is de Functionaris Gegevensbescherming van Colibri . Hij is te bereiken via c.brinkman@colibri.nl


INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN


Colibri verzamelt informatie over u voor het leveren van haar diensten en het voldoen aan wet- en regelgeving. Onder de verzamelde informatie verstaan wij:


 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en factuur- en adresgegevens;
 • IP-adres, cookies, locatie informatie, datum en tijd, browsertype en verrichte acties op onze websites;
 • Logfiles die informatie bevatten over toegang tot en gebruik van diensten die u bij ons afneemt;
 • E-mail en andere correspondentie die betrekking heeft tot het gebruik van onze diensten.Onze website en diensten zijn niet gericht op minderjarigen onder 18 jaar en wij verzamelen niet bewust informatie van minderjarigen. Als u vermoedt dat wij onverhoopt persoonsgegevens hebben verzameld over minderjarigen, neem dan contact op via c.brinkman@colibri.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.Hoe wij uw informatie gebruiken.

Wij verwerken uw informatie primair om onze diensten aan u te kunnen leveren. We gebruiken uw informatie:


 • Om u te voorzien van ondersteuning;
 • Om te informeren over onderhoud en andere relevante werkzaamheden die betrekking hebben tot onze diensten;
 • Voor financiële en administratieve doeleinden;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en andere bedrijfsinformatie (indien u zich hiervoor heeft aangemeld);
 • Voor het verbeteren van onze producten en dienstverlening;
 • Voor technische analyses bij problemen;
 • Voor informatieoverdracht in het geval van een verkoop, fusie, consolidatie of overname van het bedrijf;
 • Bij dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims.


BEWAARTERMIJN EN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN


Colibri is wettelijk verplicht om uw gegevens te bewaren en deze aan derden te verstrekken indien gevraagd wordt. U kunt daarbij denken aan het verstrekken van informatie aan bevoegde autoriteiten bij een strafrechtelijk onderzoek. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor de levering van onze diensten.DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN


Colibri  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ABCsites blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij kunnen uw informatie delen om de volgende redenen:- Indien uw informatie noodzakelijk is voor serviceproviders die voor u benodigde diensten aan Colibri leveren en aan strategische partners die ons helpen Colibri te vermarkten, zoals bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven;

- Het verwerken van online betalingen en het voeren van de boekhouding;

- Om u te voorzien van ondersteuning (echter alleen na uw expliciete toestemming);

- Wanneer we wettelijk verplicht zijn of wettelijk worden verplicht om informatie bekend te maken, zoals een geldige rechterlijke uitspraak of een geldige dagvaarding. Wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een geldig verzoek van de overheid;

- Om onze algemene voorwaarden af te dwingen;

- Als een overdracht van uw gegevens vereist is in het geval van een reorganisatie, fusie of verkoop van het bedrijf; Als we vaststellen dat verzamelde informatie geen persoonsgegevens bevatten en u niet identificeren. Een actuele lijst van derde partijen die voor ons mogelijk persoonsgegevens verwerken en het bijhorende verwerkingsdoeleinde worden om verzoek toegestuurd.COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKENOm het bezoek en het gebruik van onze websites doorlopend te kunnen analyseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt die ons inzicht verschaffen in het bezoek van de verschillende onderdelen en pagina’s. Deze gegevens gebruiken wij om de structuur, navigatie en inhoud te kunnen analyseren en verbeteren. De statistieken en overige rapportages zijn voor ons niet herleidbaar naar personen.


Voor de cookies die hierbij worden geplaatst en de mogelijke data die hiermee wordt verzameld, verwijzen wij naar de volgende pagina: https://www.google.com/policies/privacy/GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar c.brinkman@colibri.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Colibri zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN


Colibri neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via c.brinkman@colibri.nl